fbpx
Schade melden
MIJN BSB
1Persoonlijke informatie
2Huisgegevens
3Bezittingen
4Extra dekkingen / versturen
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.

Waarom vragen wij dit?
Bij het bepalen van de juiste dekking voor uw inboedel, is het van belang om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Het opgeven van een salarisindicatie helpt ons om een beter inzicht te krijgen in uw totale financiële capaciteit en draagt bij aan het op maat maken van een verzekeringspakket dat perfect aansluit op uw behoeften.

U kunt erop vertrouwen dat alle verstrekte informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij omgaan met deze gegevens kunt u lezen in ons privacystatement.
schademelden
mijn BSB