fbpx
Schade melden
MIJN BSB
1Persoonlijke informatie
2Huisgegevens
3Bezittingen
4Extra dekkingen / versturen
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.
schademelden
mijn BSB