Starters op de woningmarkt kunnen beter nog even wachten. Bij de overdracht van je nieuwe woning betaal je in principe overdrachtsbelasting via de notaris. Tenzij je een beroep kunt doen op de zogenaamde Startersvrijstelling.

Daarvoor gelden wel wat eisen. Zo mag je nog geen 35 jaar oud zijn op het moment dat je de leveringsakte tekent. Daarnaast mag je nog niet eerder een beroep gedaan hebben op deze vrijstelling. Bovendien moet jij ook daadwerkelijk in de nieuwe woning gaan wonen. 

En: de woning mag niet meer waard zijn dan een jaarlijks door de overheid vastgesteld bedrag.

Die grens ligt voor het jaar 2023 op € 440.000. Maar op 1 januari 2024 gaat deze grens omhoog naar € 510.000. De fiscus kijkt naar de dag waarop de notariële akte wordt getekend. Zit je op 31 december 2023 aan tafel bij de notaris, dan geldt de lagere grens. Maar teken je pas op 2 januari 2024 dan ligt de grens ineens 16% hoger.

Voldoe je op zich aan alle eisen voor de startersvrijstelling en ligt de koopprijs tussen de € 440.000 en € 510.000 dan wordt de datum waarop je de akte van levering bij de notaris tekent heel belangrijk. Als je die pas volgend jaar tekent, scheelt je dat namelijk 2% overdrachtsbelasting over de hele koopprijs. Dat is dus een fiscaal voordeel dat kan oplopen van € 8.800 naar € 10.200. Vergeet daarom vooral niet om tijdens de onderhandelingen met de verkopers en de makelaar de overdrachtsdatum aan de orde te stellen.