Krijg jij de juiste toeslagen waar je recht op hebt? Controleer dit meteen! Ook om te voorkomen dat je te veel ontvangt.

Je kunt recht hebben op toeslagen van de Belastingdienst. Weet waar je recht op hebt, maar voorkom dat de Belastingdienst jou te veel uitkeert.

Toeslagen worden in ons belastingstelsel gebruikt als tegemoetkoming voor de hoge kosten van huur, zorg en het opvoeden van kinderen. Sommige toeslagen moet je zelf aanvragen, maar ook zelf wijzigen en eventueel weer stoppen. Je wilt krijgen waar je recht op hebt, maar te veel gekregen bedragen heb je niets aan, want deze betaal je weer terug.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Iedereen heeft verplicht een zorgverzekering. Vanaf je 18e verjaardag ben je premie voor de zorgverzekering verschuldigd. Een basisverzekering kost in 2022 gemiddeld 128,30 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Voor veel gezinnen is dit een zeer zware maandlast. Het recht op zorgtoeslag hangt af van het inkomen en eventueel het vermogen. Bij een inkomen tot 31.998 euro (alleenstaande) bestaat er recht op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag stijgt naarmate het inkomen lager is. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum inkomen van 40.944 euro. Ook jouw vermogen speelt een rol. Dit mag op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan 120.020 euro voor een alleenstaande of samen maximaal 151.767 euro zijn.

Recht op huurtoeslag

Deze toeslag is bedoeld om de verhouding tussen je inkomen en de verschuldigde huur voor je huurhuis recht te trekken. Voor alleenstaanden geldt er een maximale maandelijkse uitkering van 380 euro en voor samenwonenden is dat 328 euro per maand. Ook voor deze toeslag geldt dat vastgesteld is tot welk inkomen en vermogen er recht op bestaat. Heb je een vermogen boven de 31.747 euro (63.494 euro voor partners)? Dan heb je geen recht op huurtoeslag.

Recht op kinderopvangtoeslag

Hier hebben werkende ouders waarvan de kinderen naar de opvang moeten recht op. Er bestaat alleen recht als je werkt of een opleiding volgt voor het vergroten van de kans op werk. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal uren dat de kinderen naar de opvang gaan. Kinderopvangtoeslag wordt maximaal berekend over een uurtarief van 8,50 euro voor dagopvang. Voor buitenschoolse opvang en voor gastouders gelden lagere maximale uurtarieven.

Recht op kindgebonden budget

Deze tegemoetkoming heb je recht op als je één of meerdere minderjarige kinderen hebt. Het is eigenlijk een extra tegemoetkoming boven op de kinderbijslag. De hoogte van de uitkering is weer afhankelijk van het inkomen, je vermogen en de gezinssamenstelling. Kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht als de Belastingdienst denkt dat je er recht op hebt.

Krijg je geen bericht en denk je er wel recht op te hebben?

Dan kun je het zelf aanvragen met Mijn toeslagen.

Maak een proefberekening om te zien hoeveel je krijgt.

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen waar je maandelijks recht op hebt. Ook als je al toeslagen ontvangt is het belangrijk om af en toe te berekenen waar je recht op hebt.

Te veel ontvangen bedragen worden namelijk weer teruggevorderd.