Het aantal zonnepanelen in ons land neemt razendsnel toe. En daarmee ook de kans dat de panelen betrokken raken bij een brand, waardoor de deeltjes zich in de omgeving kunnen verspreiden. Een nieuw risico, ook voor verzekeraars. Want, wie ruimt de deeltjes op? Wie is verantwoordelijk? En hoe zit dat met de opruimingskosten? Vallen die onder de dekking? 

Er zijn veel verschillende systemen en eigendomsconstructies. De meest eenvoudige constructie is natuurlijk dat de eigenaar van het gebouw ook de eigenaar is van de zonnepanelen. Dan is duidelijk dat er één persoon verantwoordelijk is voor de gehele constructie.”

Eigendomsconstructie

Maar zo simpel ligt het niet altijd. In de praktijk stuiten we geregeld op allerlei andere constructies. De zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld in eigendom zijn van de energiemaatschappij, waardoor je al met twee verschillende partijen te maken hebt. Of de eigenaar van een gebouw verhuurt een deel van zijn dak aan één of meerdere andere partijen. Zo zijn er veel constructies denkbaar, waardoor het voor een verzekeraar ingewikkeld kan zijn om bij een schade te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het opruimen en de kosten daarvan.

Het betekent in ieder geval dat de verzekeringen van de eigenaar en de gebruiker(s) van de zonnepanelen goed op elkaar moeten zijn afgestemd om discussies achteraf te voorkomen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de adviseur op de hoogte is? En wat is in dat geval de rol van de verzekeringsadviseur?
Het komt geregeld voor dat een klant zijn adviseur niet heeft gemeld dat er zonnepanelen op zijn dak liggen. Dat is dus stap één. Het wordt extra ingewikkeld bij schade als delen van zonnepanelen door een brand worden verspreid en moeten worden opgeruimd. Wie gaat dat betalen? De verzekeraar van de zonnepanelen? Of die van het gebouw? Het antwoord op dit soort vragen is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Er zitten de nodige verschillen in de polisredactie van de diverse verzekeraars en dat houdt in dat wij ons advies daar op moet afstemmen.

Tip!

Het is belangrijk om zoveel mogelijk discussie te voorkomen en dat bereik je door ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe het zit. De eigenaar van de zonnepanelen, omdat hij zijn polisvoorwaarden checkt en weet of en zo ja, hoe de opruimingskosten zijn meeverzekerd. De verzekeraar, omdat deze zorgt voor een heldere interne afstemming. En wij ten slotte als adviseur, dat we weten wie verantwoordelijk is voor welk stukje van de verzekering.

Hou ons dus goed op de hoogte als er zonnepanelen op je pand liggen, zowel zakelijk als particulier! Neem bij vragen hierover altijd contact op met een van onze adviseurs!