fbpx
Schade melden
MIJN BSB

Het Belang van een UBO-verklaring voor het naleven
van de Wwft en Sanctiewet 1977

In de huidige strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven, spelen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 een cruciale rol. Het kennen van de klant en het naleven van de verplichtingen zijn essentieel voor instellingen die onder deze wetten vallen. In dit nieuwsbericht richten we ons op het belang van het indienen van een UBO-verklaring (Ultimate Beneficial Owner) voor klanten die niet voldoende geïdentificeerd zijn, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de Wwft als de Sanctiewet 1977.

Het belang van klantidentificatie

Volgens de Wwft hebben onder andere financiële dienstverleners de verplichting om klantonderzoek uit te voeren. Dit omvat het identificeren van de Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijke belanghebbende van een entiteit. Om risico’s op witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven te minimaliseren, is het van essentieel belang om een volledig en accuraat beeld te hebben van de personen die de uiteindelijke controle hebben over de entiteit.

Het belang van de UBO-verklaring

In gevallen waarin klanten niet voldoende kunnen worden geïdentificeerd, kan het indienen van een UBO-verklaring een waardevol middel zijn. De UBO-verklaring is een document waarin de uiteindelijke belanghebbende(n) van een entiteit wordt(en) vermeld. Het stelt instellingen in staat om meer duidelijkheid te verkrijgen over de personen die de uiteindelijke zeggenschap en controle hebben over een entiteit. Door het verkrijgen van een UBO-verklaring kunnen instellingen voldoen aan hun verplichtingen onder de Wwft en de Sanctiewet 1977.

De rol van de UBO-verklaring in Wwft-naleving

De ingevulde UBO-verklaring is een belangrijke stap in het voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Het helpt instellingen bij het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijke belanghebbenden en het beoordelen van de risico’s op financiële criminaliteit. Door de UBO-verklaring kunnen instellingen hun cliëntenonderzoek verbeteren en de integriteit van hun klantrelaties waarborgen. Dit draagt bij aan een effectieve naleving van de Wwft voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De rol van de UBO-verklaring in de naleving van de Sanctiewet 1977

Naast het naleven van de Wwft speelt de UBO-verklaring ook een rol in de naleving van de Sanctiewet 1977. De sanctiewetgeving heeft tot doel internationale sanctiemaatregelen te implementeren en handhaving mogelijk te maken. Door een UBO-verklaring kunnen instellingen de uiteindelijke belanghebbenden van een entiteit identificeren en controleren of deze personen voorkomen op de sanctielijsten. Dit draagt bij aan het voorkomen van financiële transacties met personen, organisaties of landen die onder sancties vallen en waarborgt zo de naleving van de Sanctiewet 1977.

Samenvatting

Het indienen van een UBO-verklaring door klanten die niet voldoende geïdentificeerd zijn, is van essentieel belang voor instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen. Het helpt bij het verkrijgen van een volledig en accuraat beeld van de uiteindelijke belanghebbenden en draagt bij aan de naleving van beide wetten. Door te voldoen aan de identificatievereisten en de risico’s op witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven te minimaliseren, dragen instellingen bij aan een veilig financieel stelsel en het bestrijden van financiële criminaliteit. De UBO-verklaring is daarom een belangrijk middel in het nalevingsproces en het waarborgen van de integriteit van klantrelaties.

schademelden
mijn BSB