fbpx
Schade melden
MIJN BSB

UBO-Verklaring Digitaal

In deze verklaring bedoelen wij met ‘organisatie’ een rechtspersoon, eenmanszaak, trust of personenvennootschap of een met deze rechtsvormen vergelijkbare organisatie volgens buitenlands of Europees recht.

Ondergetekende(n)

Hierboven hoeven alleen de gegevens te worden ingevuld die voor uw organisatie van toepassing zijn.

verklaart/verklaren het volgende

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.
In de volgende gevallen dient u onderstaand eerst de gegevens van de (pseudo) uiteindelijk belanghebbenden in te vullen, alvorens u het formulier digitaal gaat ondertekenen.

Gegevens uiteindelijke belanghebbenden en/of bestuurders

• Achternaam en voornaam (natuurlijk persoon)
• Volledig adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• % direct belang
• % indirect belang
• Achternaam en voornaam (natuurlijk persoon)
• Volledig adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• % direct belang
• % indirect belang
• Achternaam en voornaam (natuurlijk persoon)
• Volledig adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• % direct belang
• % indirect belang
• Achternaam en voornaam (natuurlijk persoon)
• Volledig adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Geslacht
• % direct belang
• % indirect belang

B.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat de verklaring onder A.:
• juist is, en
• de opgegeven identiteit van de eventuele Uiteindelijk Belanghebbenden juist is.

C.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging zo spoedig mogelijk aan BSB volmachten zal/zullen mededelen.

D.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbenden te informeren dat:
• u/zij gegevens van hen aan BSB Volmachten heeft/hebben doorgegeven, en
• BSB Volmachten die gegevens in haar systemen opneemt, en
• BSB Volmachten die gegevens gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

Ondertekening

Als de organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon. Als de organisatie een personenvennootschap is, moet deze verklaring ondertekend worden door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap. Waarbij geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.
schademelden
mijn BSB