Wat is het verschil?

 Print

Ben jij voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen, tenzij anders aangegeven. Vanaf 1 januari 2018 is de wetgeving echter aangepast en trouw je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wil je maatwerk? Dan zijn huwelijkse voorwaarden aan te raden. 

(Beperkte) gemeenschap van goederen

Tot 2018 trouwde je in Nederland automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen én schulden van jullie beiden zijn. 

Ben jij in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan zijn alle bezittingen van je partner en jou in principe gelijk verdeeld. Er zijn echter enkele uitzonderingen op het gemeenschappelijk bezit. Er kan namelijk een privé vermogen ontstaan. Een privé vermogen valt niet binnen de gemeenschap en kan bestaan uit:

  1. Uitkeringen ten gevolge van letselschade (smartengeld)
  2. Eventuele schenkingen onder uitsluiting van de andere partner*
  3. Eventuele erfenissen onder uitsluiting van de andere partner*

* onder uitsluiting van de andere partner betekent dat de schenker of de erflater een uitsluitingsclausule heeft opgenomen: de schenking of het nalatenschap/de erfenis valt dan niet binnen de gemeenschap en is persoonlijk bezit.

Vanaf 2018 wordt getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen

  • Persoonlijke bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap had blijven van jou.
  • Erfenissen of schenkingen die je voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van jou. De erflater of schenker kan wel bepalen dat je partner ook een deel krijgt. Dat heet insluiting, het omgekeerde dus van uitsluiting.
  • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Tip:

Bij een eventuele scheiding moet de boel verdeeld worden. En wanneer je al jaren samen bent is het niet eenvoudig om alles weer te ontwarren. Je moet dan kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen van jou alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren. Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Doe je met een privé-erfenis bijvoorbeeld een grote aflossing op het huis, leg dit dan samen met je partner vast.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer je niets regelt, geldt na 1 janauri 2018 automatisch de beperkte gemeenschap. Maar je mag ook iets anders afspreken. Dat doe je met huwelijkse voorwaarden. Daarin regel je hoe wordt omgegaan met inkomen en vermogen en spreek je bijvoorbeeld af om jaarlijks met elkaar te verrekenen. Huwelijkse voorwaarden worden vaak opgesteld wanneer een van de twee een onderneming heeft; de onderneming kan dan worden afgeschermd en schuldeisers van de onderneming kunnen zich dan niet melden bij de andere partner. Ook kun je via huwelijkse voorwaarden vastleggen dat er toch een volledige gemeenschap van goederen ontstaat wanneer je de beperkte gemeenschap niet geschikt vindt.