fbpx
Schade melden
MIJN BSB

BSB Waardemeter

Al uw bezittingen optimaal beschermen! Dit kan snel en gemakkelijk door onderstaand formulier in te vullen en op “verzenden” te klikken. Op deze manier voorkomt u onderverzekering en dat kan van pas komen als u ooit schade heeft!      

Let op:  Deze waardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel/woonhuis globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. Daarnaast wordt geadviseerd om deze waardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering.

1Persoonlijke informatie
2Huisgegevens
3Bezittingen
4Extra dekkingen / versturen
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend.
schademelden
mijn BSB